Hej. Jeg hedder Bjarne

De etiske regler

1 Almene bestemmelser om etik

1.1  De etiske regler er bindende for alle udøvende terapeuter, hvad enten disse beskæftiger sig med terapi, undervisning, personlig udvikling, coaching eller lignende.

1.2  Terapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed.

1.3  Hensynet til og respekten for klienten går forud for Terapeutens personlige interesser.

 

2 Forholdet til klienten

2.1  Terapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.

2.2  Terapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om klienten.

2.3  Terapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

2.4  Terapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med klientens samtykke.

2.5  Terapeuten skal føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.

2.6  Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som Terapeuten har udfærdiget om klienten.

2.7  Optagelser på lyd – og videobånd  samt afspilning heraf kræver altid klientens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid klientens skriftlige tilladelse.

2.8  Terapeuten må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage tavshedspligt.

2.9  Terapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klienten.

2.10  Seksuel omgang mellem Terapeuten og klienten må ikke forekomme.

2.11  En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12  Terapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis Terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.

2.13  Har Terapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler.

 

3 Forholdet til kolleger

3.1  Terapeuten skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

 

4 Faglig standard

4.1  Hvis Terapeuten har personlige problemer, der  hæmmer vedkommendes arbejde, skal Terapeuten søge hjælp til at løse sine egne problemer.

4.2  Terapeuten må ikke ved annoncering eller lignende love konkrete resultater, som der ikke kan garanteres for.

4.3  Terapeuten skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med Hypnose/NLP forudsætningerne.

4.4  Terapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt á jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.